من سید محمد موسوی هستم

آخرین مطالب دیدن همه

ضیافت افطار کارکنان ، فعالان و حامیان موسسه کانون معلولین توانا و گروه بهداشتی فیروز به روایت تصویر
۰۷ تیر ۱۳۹۶
ادامه مطلب

ضیافت افطار کارکنان ، فعالان و حامیان موسسه کانون معلولین توانا و گروه بهداشتی فیروز به روایت تصویر

گزیده سخنان سیدمحمدموسوی در ضیافت افطار کارکنان و فعالان کانون معلولین توانا و شرکت فیروز
۰۵ تیر ۱۳۹۶
ادامه مطلب

گزیده سخنان سیدمحمدموسوی در ضیافت افطار کارکنان و فعالان کانون معلولین توانا و شرکت فیروز

سرمایه داری الهی
۰۴ خرداد ۱۳۹۶
ادامه مطلب

سرمایه داری الهی

این نظریه به دنبال اصالت بخشیدن به حس خداجوئی انسانها و درآمیختن آن با مساوات در برخورداری عادلانه از ثروت های خدادادی و منابع ملی در کشورهاست.

اندیشه های من دیدن همه

سرمایه داری الهی
۰۴ خرداد ۱۳۹۶
ادامه مطلب

سرمایه داری الهی

این نظریه به دنبال اصالت بخشیدن به حس خداجوئی انسانها و درآمیختن آن با مساوات در برخورداری عادلانه از ثروت های خدادادی و منابع ملی در کشورهاست.